Dziewczynka z książką

Album

Celem akcji “Dziewczynka z książką” jest wydanie albumu ze zdjęciami kobiet z książkami, na których naklejona jest karteczka z napisem “I stand with Malala”/”Jestem z Malala”, które w ten sposób wyrażą poparcie dla młodej aktywistki z Pakistanu – Malali Yousafzai. Dochód ze sprzedaży albumu w całości zostanie przekazany na wsparcie bibliotek szkolnych w Pakistanie, a konkretnie zakup książek.

Taki album został już wydany przez międzynarodowy ruch #GIRLWITHABOOK i zawiera zdjęcia kobiet z całego świata (zdjęcie poniżej). “Dziewczynka z książką” będzie jego polską edycją, stworzoną przez polskie kobiety.

 

girl with a book

Osoby chcące zaangażować się w akcje prosimy o przesyłanie zdjęć na : dziewczynkazksiazka@gmail.com

Zdjęcie może przesłać każdy a ich nabór odbywa się aż do wyraźnego wskazania daty zakończenia projektu. Zdjęcia tratujemy jako dobrowolną donację na rzecz ruchu “Dziewczynka z książką”. Uprzejmie prosimy także o dołączanie w mailu zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku, wzór poniżej:

“Miejscowość, data

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Ja niżej podpisana (imię i nazwisko) ur. (data i miejsce urodzenia) wyrażam zgodę na użyczanie oraz publikację mojego wizerunku na potrzeby akcji “Dziewczynka z książką” .

(podpis osoby wyrażającej zgodę)”

W przypadku braku dołączonej zgody, dobrowolne przesłanie zdjęcia będziemy traktować jako zgodę.

“Dziewczyna z książką” nie wykorzystuje żadnych innych danych prócz imienia osób widniejących na fotografiach. Wszystkie inne powierzone nam dane (informacje takie jak adres e-mail, nazwisko, data urodzenia i inne) nigdy nie zostaną ujawnione.

Zapraszam, Dziewczynka z książką

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: