Dziewczynka z książką

Wystawa inaugurująca

Z wielką przyjemnością zapraszamy na pierwszą z serii, inaugurującą wystawę fotograficzną “Dziewczynka z książką”, która odbędzie się 27 kwietnia 2013 o godz. 19h00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

Wystawa będzie okazją do bliższego poznania działań ruchu “Dziewczynka z książką”, poznania osób zaangażowanych w jego działalność i zgłębienia podnoszonych przez ruch tematów. Wystawie fotografii kobiet z książkami, towarzyszyć będzie wykład dr Agnieszki Kuszewskiej* zatytułowany “Główne problemy współczesnego Pakistanu” oraz debata. Zaprezentujemy także literaturę tego regionu i stworzymy kącik z fotografem, w którym na miejscu będzie można zrobić sobie zdjęcie z książką, które później zasili album “Dziewczynka z książką”.

Serdecznie zapraszamy,

Dziewczynka z książką

 

* Dr Agnieszka Kuszewska – jest adiunktem w Katedrze Polityki Międzynarodowej warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się tematyką związaną z politycznymi, gospodarczymi i strategicznymi problemami Azji Południowej, polityką USA,Chin i Rosji wobec regionu, znaczeniem Indii i Pakistanu we współczesnych stosunkach międzynarodowych, analizą eskalacji i deeskalacji konfliktów międzynarodowych oraz problematyką związaną z prawami człowieka. Regularnie uczestniczy w konferencjach poświęconych zagadnieniom dotyczącym Azji Południowej, a także Wschodniej (kontekst indyjsko-chiński). Starając się zwiększyć zainteresowanie wśród studentów regionem Azji Południowej, w SWPS prowadzi wykład monograficzny „Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych”. Pod koniec 2010 roku ukazała się nakładem Wyd. Naukowego PWN książka dr Kuszewskiej pt. Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir. W październiku 2011 roku jej artykuł  Desekurytyzacja konfliktu o Kaszmir w latach 2003-2010. Perspektywa indyjska i pakistańska ukazał się w książce pt. Zaawansowane zapobieganie konfliktom pod redakcją Wojciecha Kosteckiego. W marcu 2013 ukazała się jej kolejna monografia „Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo”. Autorka należy do Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, a także współpracuje z Uniwersytetem Dzieci, gdzie opowiada najmłodszym o prawach człowieka i współczesnych konfliktach. Ekspertka CSPA: Indie i Pakistan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: